Završna konferencija o održivosti ruralnog turizma

U Kragujevcu je 20. novembra održana konferencija pod nazivom «Održivost ruralnog turizma u Srbiji i uticaj na lokalni ekonomski razvoj» kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Srbije, lokalne samouprave grada Kragujevca, Turističke organizacije Srbije kao i predstavnici turističkih agencija i organizacija.

Završna konfenercija, deo je projekta «Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj» koji je u proteklih godinu dana kao nosilac realizovao Razvojni biznis centar Kragujevac u partnerstvu sa lokalnom samoupravom Grada i Gradskom turističkom organizacijom a uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji.

konferencija o održivosti ruralnog turizma

Grad Kragujevac u projektima razvoja ruralnog turizma učestvuje od 2008. godine a ove godine opredelio je sredstva u iznosu od milion dinara za pet grantova domaćinstvima koji žele da se bave seoskim turizmom.

«Kragujevac se 90.-ih godina oslanjao samo na jednu privrednu granu, odnosno metalski kompleks i doživeli smo totalni kolaps. Mi to sebi danas ne smemo da dozvolimo i suština je da diversifikujemo sve one koji će činiti privredni rast Kragujevca, ističe Obrad Turković, zamenik gradonačelnika Kragujevca. U slučaju ruralnog turizma to ne predstavlja veliki obim, navodi Obrad Turković ali je značajno da u svim segmentima imamo one koji će takođe nositi razvoj, jednako kao metalski kompleks koji je u gradu dominantan, a seoski turizam ima jako veliki prosperitet i kapacitet.

Kragujevac je prvo registrovano domaćinstvo dobio 2010. godine, a tokom realizacije ovog projekta registrovano je još 11 novih koji žele da se bave seoskim turizmom. «Imajući u vidu sve turističke resurse na ovom području počev od kulturno istorijskih znamenitosti, prirodnih resursa preko starih zanata, uređenih domaćinstva do očuvane tradicije kulture življenja u šumadijskim selima, smatarmo da imamo mali broj registovanih domaćinstava i da kvalitet usluge treba da bude unapređen, rekla je Snežana Milisavljević direktorka Gradske turističke organizacije Kragujevac. Iz tih razloga GTO je zajedno sa lokalnom samoupravom grada Kragujevca bila inicijatora ovog projekta u cilju poboljšanja usluge u postojećim domaćinstvima ali i podsticaja registracije novih domaćinstava.

Razvojni biznis centar Kragujevac kao nosilac, projekat «Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj» u proteklih godinu dana realizovao je na području Rače, Topole, Knića, Rekovca i Kragujevca u četiri celine. Prva je rad na Strategiji turizma grada Kragujevca, čije se usvajanje očekuje na narednom skupštinskom zasedanju.

U cilju jačanja kapaciteta i konkurentnosti već postojećih domaćinstava koja se bave seoskim turizmom organizovane su obuke, studijske posete Sloveniji i savetodavne usluge, a radilo se i na osnaživanju zainteresovanih porodica za bavljenje seoskim turizmom, pa tako danas imamo sedam novih na području Kragujevca i četiri na području Topole, objasnila je Marija Stojadinović, menadžerka projekta. Na današnjoj konferenciji kao još jedan od rezultata projekta, promovisana je brošura «Otključajte lepote Šumadije i Pomoravlja» koja sadrži jedinstvenu bazu podataka turističke ponude Šumadije.

Inače, ukupna vrednost projekta je 60.000 evra. Ambasada Kraljevine Norveške učestvovala je sa 48.000 evra, a grad Kragujevac sa 12.000 evra.

konferencija o održivosti ruralnog turizma

Izvor vesti: kragujevac.rs