Perspektive ruralnog turizma

Višestruki je značaj kako socijalni, tako i ekonomski i pravilan pristup i razumevanje ruralnog razvoja na podrućju opštine pokazao je dobre rezultate. U suštini na vreme je utvrđena perspekstiva bavljenja ovim vidom turizma od strane lokalne samouprave i seoskih domaćina, utvrđena politika i značaja ruralnih područja u okviru sistema tržišne ekonomije.

Integralni pristup razvoju podrazumeva proces na kome se temelje odlučivanje i sagledavanje socijalnog, prostornog (uključujući prirodni aspekt ), ekonomskog i tehnološkog aspekta razvoja, ali ne kao prost zbir znanja, već kao sredstvo optimizacije odnosa radi očuvanja prirodnih vrednosti.

Savremeni trendovi u svetskom tržištu traže upravo takve prostore izvorne ili minimalno izmenjene životne sredine i naše mogućnosti na probirljivom tržištu mogu biti destinacije sa nenarušenim ambijentalnim celinama ruralnih prostora, gde se moraju više i bolje valorizovati reke, lovišta, klisure, pećine, seoska naselja, tradicionalne manifestacije i gastronomske specifičnosti. Inače, reintegracija turizma na svetsko tržište i reafirmacija Srbije kao destinacije, kao prioritetan zadatak, nameće potrebu efikasnije ugradnje ekološke komponente u turistički proizvod, čime se osvaja povoljnija tržišna pozicija, veća konkurentnost i profitabilnost.

Imajući sve to u vidu, moderni koncept integralnog i održivog ruralnog razvoja Suvoborskog kraja razradio je model razvoja održivog turizma, usklađen sa turističkim potencijalima i kroz konbinaciju eko koponenti ( brojne prirodne vrednosti u zaštićenom prirodnom dobru “ Suvobor “ ), zaštičenih kulturno-istorijskih dobara i ambijentalnih celina omogućuje da ovaj vid turizma, izbori za svoje mesto na sve većem i zahtevnijem “ zelenom “ turističkom tržištu.

Razvoj turizma u ruralnim sredinama je direktno povezan sa procesima oživljavanja sela i poljeprivrede, a moderna poljeprivreda i druge vrednosti seoskih područja su primarni uslov razvoja ruralnog turizma.

Glavni cilj politike razvoja ruralnog turizma je zadovoljenje potrebe ljudi za odmorom u selu, putem opremanja odmarališta u okviru nezagadžene sredine.

Srbija ima kvalitetnu i raznovrsnu osnovu za razvoj turizma. Prirodne atraktivnosti, pa i dostignuti nivo smeštajnih i drugih kapaciteta upućuje na to, da se mogu razvijati brojni vidovi turizma.

U opštini Gornji Milanovac se poslednjih godina afirmisao razvoj turizma na selu, kao veoma perspektivan oblik razvoja biznisa, sprečavanja migracije seoskog stanovništva i održavanja izvornih kulturnih i nacionalnih tradicija i osobenosti.

Svojom geosaobraćajnim položajem, turistički atraktivnim prirodnim i antropogenim vrednostima, opština Gornji Milanovac ima potencijala da postane jedna od vodećih turistički destinacija u ruralnom turizmu u Srbiji.