Održivi razvoj ruralnog turizma

Ruralni turizam je značajan instrument ruralnog razvoja. Međutim, pored svih potencijala za njegov razvoj, ruralni turizam je još uvek nedovoljno organizovana delatnost. Kao neki od razloga sporog razvoja ruralnog turizma navode se ograničen broj preduzetnika u ruralnim područjima, nedostatak marketinške podrške Turističke organizacije Srbije i otvaranja agencije na nivou države koja bi obavljala i kordinirala sa lokalnim turističkim organizacijama oko prodaje smeštajnih kapaciteta u seoskim domaćinstvima.Održivost podrazumeva ruralni razvoj uz obezbeđenje obnovljivosti resursa, ekonomske i ekološke efikasnosti.

Na razvoj ruralnog turizma veliki uticaj imaju demografski faktori, gustina lokalnog stanovništva, njegova starosna struktura, stopa nataliteta, motivisanost nezaposlenih turističkih stručnjaka za rad u ruralnoj privredi. Poslovna povelja za održivi razvoj „Agenda 21„ sadrži principe vezane za ekološki menadžment , primenjljive u oblasti ruralnog turizma. To znači da treba voditi računa o ekološkim posledicama projekta koji se realizuje uvođenjem novih delatnosti, odgovornosti za zaštitu životne sredine, bezbednosti proizvoda koji se koriste, strategiji ponašanja u slučaju pogrešnog kvaliteta okruženja. Vrlo je bitno voditi računa o kvalitetu okruženja, jer degradacija uslovljava pad tražnje i smanjenje cena turističkih usluga.

Turistička ponuda ruralnih prostora ne sme ugrožavati životnu sredinu. Zbog toga razvoj ruralnog turizma treba da bude baziran na adekvatnim zakonskim odredbama , zbog brzine trošenja prirodnih resursa. Kojom brzinom se troše prirodni resursi govori nam činjenica ustanovljena na Samitu o održivom razvoju održanom u Johanezburgu 2002. godine gde je istaknuto da se prirodni resursi troše za 20% većom brzinom od brzine njihovog obnavljanja. Predviđeno je da će do 2050. godine odnos trošenja i obnavljanja prirodnih resursa biti 11 pogoršan.

Stimulativne mere ekonomske politike za bavljenje održivim ruralnim turizmom u prvom planu će biti mere kreditne politike. Krediti mogu biti namenjeni za izgradnju ili poboljšanje kvaliteta smešajnih kapaciteta za turiste.

Da bi turizam bio održiv na ruralnom prostoru ne može biti masovan, jer preveliki broj turista predstavlja rizik po kvalitet prirodnih resursa. U cilju ostvarenja održivog turizma u u ruralnom prostoru veliki doprinos mogu dati stručnjaci različiti profila (arihtekte, ekolozi, etnolozi, restauratori, nutricionisti). Njihova uloga treba da bude foksirana na organizovanje seminara koji mogu pomoći zemljoradnicima da adekvatno organizuju svoje aktivnosti u ruralnom turizmu a takođe da predstave turistima zaboravljena bogastva određenog ruralnog područja.