Lov i ribolov

Prirodni uslovi u rudničko-takovskom kraju pružaju mogućnost za raznovrsnu ponudu lovnog turizma. Kvalitetna lovišta i tradicija lovstva obećavaju da će lovci imati prijatan doživljaj i bogat ulov. Lovačko udruženje „Vojvoda Milan Obrenović“ gazduje lovištem površine 74.292 hektara koje je podeljeno u pet lovnih sekcija – lovnih revira.

Lovišta su uređena i raspolažu sa 10 lovačkih kuća, više od 150 stabilnih čeka-osmatračnica i više od 300 hranilišta i solišta. Lov se odvija po utvrđenom kalendaru, a od divljači najviše su zastupljene srne, divlje svinje, zec, fazan, poljska jarebica i druge vrste.

Bogastvo reka i jezera pravi su raj za ribolovce. Udruženje sporskih ribolovaca „Takovo“ ima više od 700 aktivnih članova i korisnik je ribarskog područja „Zapadna Morava“ i Gružanskog jezera koje spada u red najbogatijih ribolovnih voda u Srbiji. Zastupljene su sledeće riblje vrste: šaran, som, deverika, smuđ, amur i sve vrste bele ribe.