Reljef

Reljef Rudničko-takovskog kraja je brdsko-planinski, dinamičan i neujednačen. Dominiraju planine i pobrđa, a manji deo čine nevelika polja i kotline. Visinski pojasevi se kreću u rasponu od 200 do 1.132 metara nadmorske visine.

Odlika reljefa su dugačke, neprekinute kose koje se spuštaju od Maljena, Suvobora i Rajca prema čačanskoj kotlini. Najniži i najravniji delovi područja su u okviru kotlinastih proširenja Gornjeg Milanovca, Takova, Pranjana, Gornje Gruže i Dragolja, odnosno Kačera, na dolinskim ravnima i blago nagnutim dolinskim stranama reka koje protiču kroz ta proširenja.

Brdsko–planinsko područje formiraju planine Rudnik (1.132 m) na severoistoku, Rajac(848 m) i Suvobor (86 m ) na severu, Maljen (970 m) na severozapadu, visoravan Gojne Gore sa brdom Šiljkovca (813 m) na jugozapadu, Glavaja, Galič i Rožanj (625 m) na jugu i Vujan (855 m) i Ješevac (902 m) na jugoistoku.

Najpoznatiji reljefni oblik ovog kraja je Rudnik, koji je, ujedno i najveća šumadijska planina. Najveći vrh ove venačne planine je Veliki Šturac (Cvijićev vrh) koji se nalazi na visini od 1.132 metara. Sa Velikog i Malog Šturca, kada su vedri dani, pogled seže na severu do Save i Dunava, a na jugu do Golije.

Najinteresantniji oblici reljefa su vulkanska kupa Ostrvica (785 m), zašiljena eruptivna stena koja se nalazi na severnom obronku Rudnika, Treska (735 m), loptasta vulkanska stena na zapadnim obroncima Ješevca i Mokra pećina, pod Ravnom gorom, duga 400 metara, sa interesantnim pećinskim nakitom.