Klima

Položaj područja, izražen reljef i relativno velika nadmorska visina planinskih masiva, gde dominira Rudnik, utiču na sunčevo zračenje, teparaturu, padavine, hidrični bilanas, oblačnost i vetar, a samim tim i na karakter klime.

Klima je umereno-kontinentalna, sa godišnjim prosekom temperatura od 9°C do 11°C i srednjom godišnjom količinom padavina, u zavisnosti od položaja i nadmorske visine, od 700 do 1000 mm (na gornjim delovima planine Rudnik), godišnjim brojem sunčanih sati 2250, toplim letima (jul je najtopliji mesec), i umereno hladnim i relativno snegovitim zimama (januar je najhladniji mesec, trajanje snega je 80-120 dana u nižim i 160-200 dana u višim predelima).

Učestalost vetrova na području opštine nije izražena. Od vetrova preovlađuju severni, jugoistočni i istočni. Njihove srednje brzine su 1,7-2,6 m/s, a maksimalne od 13,8-20,7 m/s i javljaju se kod južnih, jugoistočnih i jugozapadnih vetrova.