O nama

Udruženje „Turizam u selima Srbije“ osnovano je 13. avgusta 2010. godine sa sedištem u Gornjem Milanovcu i broji
20 članova.

Udruženje „Turizam u selima Srbije“ je nevladina i neprofitabilna organizacija pružaoca usluga, proizvođača roba, ručnih radova i suvenira, udruženja koje se bave zaštitom, unapređenjem i razvojom seoskog turizma, negovanjem tradicije i zaštite prirode, a sve u cilju unapređenja turizma i ekonomskog razvoja Srbije, posebno posvećena promociji i marketingu seoskog turizma Srbije.

Ciljevi udruženja su: podizanje kvaliteta ponude u seoskom turizmu, edukacija domaćina i drugih učesnika u seoskom turizmu, razvoj saradnje i povezivanje sa ostalim subjektima, udruženjima, savezima i asocijacijama, unapređenje turističke ponude seoskog turizma, razvoj svesti o potrebama prihvatanja standarda, kvaliteta ponude, zaštite i očuvanje životne sredine i povećanje prihoda posredstvom seoskog turizma.