Konkurs Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je 20. novembra Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Rok za podnošenje prijava je 1. decembar.

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na Konkurs.

Za

Program za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu

Mogu da konkurišu

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i udruženje

Za

1. Izgradnja objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše ili vajate, uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu - do 1.000.000 dinara.

2. Izgradnja, dogradnju i adaptaciju kupatila i uvođenje sistema centralnog grejanja i slično, odnosno privođenje nameni objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše i vajate uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu - do 800.000 dinara.

3. Restauracija autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna) i vinskih podruma koji su u funkciji seoskog turizma - do 600.000 dinara.

4. Poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije, parternog uređenja dvorišta i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu - do 600.000 dinara.

5. Opremanje prostorija za pružanje usluga ishrane koje su u funkciji seoskog turizma - do 200.000 dinara.

Za

Program za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom

Mogu da konkurišu

Preduzetnik, mikro, malo i srednje pravno lice, zemljoradnička zadruga, srednja škola i manastir

Za

6. Nabavka opreme radi obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom - do 300.000 dinara.