Rudnik

Rudnik je varošica na istoimenoj planini koja je na 100 km južno od Beograda, u zapadnom delu Šumadije, i ima veoma povoljan turističko-geografski položaj. Dominantan položaj ima masiv Rudnik, sa devet vrhova iznad 1.000 metara nadmorske visine, a najviši je Cvijićev vrh (1132 m).

Na planini su tragovi starog Rima,Vizantije, srpske srednjovekovne države i turskih vremena. Rudnik je poznat po brojnim utvrđenjima, manastirima, crkvama, ostacima većeg broja rudarskih kopova i nalazišta iz XII veka.

Ostrvica je srednjovekovno utvrđenje koje se nalazi na vrhu vulkanske kupe koja svojom prirodnom lepotom i oblikom pruža jedinstvenu sliku predela i privlači pogled svakog prolaznika. Krajem XIII i početkom XIV veka, podignut je mali župski grad na vrhu vulkanske kupe, čiji se ostaci još nalaze na strmim i golim liticama.

Gradovi su ostaci utvrđenja turske varoši i tvrđave iz XIV veka.

Misa je ruševina turske džamije i nalazi se u zaseoku Gradovi, čiji su ostaci i sada na tom mestu.

Krajem XIII veka, Rudnik je pripao kralju Dragutinu i time je slovenski živalj ovog kraja ušao u sastav srpske države. Za vreme njegove vladavine, Rudnik postaje druga kovnica srpskog novca u Srbiji. Dinar kralja Dragutina je prvi srpski dinar sa čiriličnim natpisom.