Stručni radovi


 

RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA U OPŠTINI GORNJI MILANOVAC - PRIMER ZA SELA SRBIJE

1Prof. dr Miladin M. Ševarlić, 2Zlatana Petrović


Apstrakt

Seoski turizam i u Srbiji sve više postaje jedna od značajnijih i profitabilnijih dopunskih aktivnosti, a u uspešnijim seoskim domaćinstvima i njihova osnovna ekonomska delatnost.

Pored planinske varošice i izletišta Rudnik, nekoliko sela (Koštunići, Trudelj, Brusnica, Klatičevo, Leušići, Gojna Gora, Brđani, Velereč,...) steklo je imidž prepoznatljivih turističkih destinacija. Njihovi rezultati potvrđuju lidersku poziciju opštine Gornji Milanovac u Moravičkom okrugu i respektabilnost u ponudi seoskog turizma Srbije.

U radu su prikazani osnovni pokazatelji razvoja seoskog turizma u opštini Gornji Milanovac (broj registrovanih domaćinstava, kategorisanih soba, ležajeva i gostiju, ostvareni prihod), sa posebnim osvrtom na period 2002.-2009. godine. Na osnovu rezultata istraživanja za opštinu Gornji Milanovac urađena je procena potencijala seoskog turizma u Republici Srbiji.

Ključne reči: seoski turizam, opština Gornji Milanovac, održivi razvoj, privredni značaj, procena potencijalnih efekata seoskog turizma u Srbiji.

1 Institut za agroekonomiju, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, 11080 Beograd – Zemun, ul. Nemanjina 6; www.agrif.bg.ac.rs, milsevar@eunet.rs
2Predsednik udruženja "Turizam u selima Srbije", 32300 Gornji Milanovac, ul. Kosovska 7, www.turizamnaselu.rs, zlatana.petrovic@gmail.com